Hammel by og sogn, Favrskov kommune

Genforeningssten i Hammel by og sogn, Favrskov kommune Genforeningsstenen står i T-krydset, hvor Torvegade munder ud i Elmegade, 8450 Hammel.
GPS-koordinater (link): 56.254281 9.865768
Genforeningsstenen i Hammel blev afsløret på tiårsdagen for genforeningen den 15. juni 1930 ved en fest, hvor valgmenighedspræst A. Højmark holdt afsløringstalen, hvor han mindedes sønderjydernes trængsler under tysk herredømme, navnlig de svære år under Første Verdenskrig.

Maler Frederiksen, Hammel har leveret tegningen til stenens udsmykning og inskription, der er forfattet af konsulent Jelsbak, Hammel. Under kongens monogram lyder teksten:
SØNDERJYLLAND
1864 - 1920

Bautasten til Minde staar
om Trofasthed i Trængselsaar
Ved siden af genforeningsstenen står en mindre sten med Christian d. Tiendes monogram.