Halkevad by, Skørpinge sogn, Slagelse kommune

Genforeningssten i Halkevad by, Skørpinge sogn, Slagelse kommune Genforeningsstenen står i Halkevad Mindelund ved Møllevad bro, som fører landevejen Skørpinge-Flakkebjerg over Lindå, 4200 Slagelse.
GPS-koordinater (link): 55.331489 11.391545
Søndag, den 29. august 1920 blev genforeningsstenen i Halkevad Mindelund afsløret af udenrigsminister, folketingsmand, Dr. phil. L. Moltesen under overværelse af store folkeskarer fra egnen.

De to sidste linjer - modificeret - i Fr. Paludan-Müllers sang Brat af slaget rammet udgør indskriften:
SØNDERJYLLAND VUNDET
DET ER DANMARKS MAAL
1920
Mindelunden rummer en række mindesten. Dens historie går tilbage til 1881, hvor det første monument, en mindesten for Frederik den Syvende, blev rejst. Det var smeden og forfatteren Johannes Vedel, Høve, som foranledigede monumentet rejst. På samme tid blev der lagt servitut på lunden, så den for fremtiden skulle være lystskov. Senere lod bestyrelsen for "Halkevad Mindelund" med Johannes Vedel (død 1923) som formand genforeningsstenen rejse.

Stenen er fundet i nærheden af Slagelse lystskov, 10 km Mindelunden.