Halk by og sogn, Haderslev kommune

Genforeningssten i Halk by og sogn, Haderslev kommune Genforeningsstenen står foran kirken, hvor Nørballevej munder ud i Halkvej i Halk by, 6100 Haderslev.
Afsløringen søndag, den 15. juni 1930 blev indledt med en gudstjeneste, som afsluttedes ude på kirkegården ved mindestenen over de 31 fra sognet, der faldt i Første Verdenskrig. Herfra forsattes til genforeningsstenen, som stod hyllet i et gammelt dannebrogsflag fra Frederik den VI's tid. Det var domæneforvalter, tidligere folketingsmand P.J. Refshauge, Tyrstrup der holdt afsløringstalen.

Teksten er forfattet af sognefoged Jørgen Petersen, Halk:
Minde om Genforeningen 1920
I halvtredsindstyve Aar
Vandred vi i trange Kaar
Men vor Herre i det høje
Vilde for os godt det føje
Førte os fra Tvang og Savn
Hjem igen i Danmarks Favn
Nedenunder:
Halk Sogns Beboere rejste denne Sten
Under stenen i fundamentet er nedlagt en forseglet flaske med et dokument, der fortæller om tilblivelsen af mindet.