Halk by og sogn, Haderslev kommune

Genforeningssten i Halk by og sogn, Haderslev kommune Genforeningsstenen står foran kirken, hvor Nørballevej munder ud i Halkvej i Halk by, 6100 Haderslev.
GPS-koordinater (link): 55.210126 9.636395 Tidligere placering af genforeningsstenen i Halk Genforeningsstenens tidligere placering på en høj med stensætning.
Afsløringen søndag, den 15. juni 1930 blev indledt med en gudstjeneste, som afsluttedes ude på kirkegården ved mindestenen over de 31 fra sognet, der faldt i Første Verdenskrig. Herfra forsattes til genforeningsstenen, som stod hyllet i et gammelt dannebrogsflag fra Frederik den VI's tid. Det var domæneforvalter, tidligere folketingsmand P.J. Refshauge, Tyrstrup der holdt afsløringstalen.

Teksten er forfattet af sognefoged Jørgen Petersen, Halk:
Minde om Genforeningen 1920
I halvtredsindstyve Aar
Vandred vi i trange Kaar
Men vor Herre i det høje
Vilde for os godt det føje
Førte os fra Tvang og Savn
Hjem igen i Danmarks Favn
Nedenunder:
Halk Sogns Beboere rejste
denne Sten
Under stenen i fundamentet blev der nedlagt en forseglet flaske med et dokument, der fortæller om tilblivelsen af mindet. Det vides ikke, hvorledes der blev forholdt med dette dokument, da man flyttede stenen, hvorfor dokumentets skæbne er uvis.

En anden genforeningssten blev i sin tid rejst privat i Halk, men den er siden kommet til Karise, Faxe kommune.