Gram by og sogn, Haderslev kommune

Genforeningssten i Gram by og sogn, Haderslev kommune Genforeningsstenen står i et anlæg af grænsesten fra Kongeå-grænsen, foran Gram Kro, Slotsvej 47, 6510 Gram.
GPS-koordinater (link): 55.295183 9.055555
Den 29. oktober 1921 blev genforeningsstenen i Gram afsløret af H.P. Hanssen, der også holdt afsløringstalen.

Teksten på stenen er med en lille ændring hentet fra Grundtvigs Den signede dag:
Altid dages det dog paany
hvor Hjerterne Morgen vente
15 Juni 1920
Det var grev Ad. L. Brockenhuus Schack, Gram Slot, der lod genforeningsmindet i form af en kæmpehøj rejse. Overliggeren var en sten fra Gram Skov, kaldet Offerstenen fundet i nærheden af en åben plads i skoven, som har været kaldt Offerpladsen. Nogle skurestriber i den ene ende skulle være det sted, hvor blodet fra offeret løb ned i offerskålen.

På side 331 i DANMARKS KÆMPESTEN  i folkeoverleveringen af August F. Schmidt er der en nærmere beskrivelse af stenens historie før den blev anvendt som genforeningsminde.

10 tidligere grænsepæle fra Kongeågrænsen (nrr. 17 - 20 - 25 -39 - 40 - 44 - 50 - 51 - 52 - 53) omkranser anlægget.