Gjøl by og sogn, Jammerbugt kommune

Genforeningssten i Gjøl by og sogn, Jammerbugt kommune Genforeningsstenen står i et lille anlæg, hvor Karetmagerstræde munder ud i Limfjordsgade i Gjøl by, 9440 Aabybro.
GPS-koordinater (link): 57.065666 9.703471
Genforeningsstenen i Gjøl blev opstillet den 27. september 1920 og mandag, den 22. november samme år blev mindesmærket afsløret under overvældende tilslutning fra beboerne. En klam og tyk havgus havde hele dagen ruget over egnen, men ved 14-tiden, da festen skulle begynde, brød solen igennem og gav festglans til højtideligheden. Cand. theol. M.P. Ravn afslørede mindestenen, hvorefter festen henlagdes til forsamlingshuset, hvor hovedtalen blev holdt af folketingsmand Carl Sørensen, og lærer Berg oplæste en kopi af det dokument, som i en forseglet flaske var indmuret i fundamentet under mindestenen.
 
I en på stenen indhugget medaillon, omkranset af to stiliserede egegrene, står:
REJST AF
BEBOERNE
PAA GJØL
TIL MINDE OM
GENFORENINGEN
1920
I dokumentet, som i en forseglet flaske er indmuret i fundamentet under stenen, står der:
Aaret 1920, da Kong Kristian den Tiende var Konge i Danmark, N. Neergaard Statsminister, P. Nørgaard Amtmand over Hjørring Amt, Niels Severin Nielsen Sognefoged og Arndt Frederiksen Sogneraadsformand paa Gjøl, rejste Beboerne paa Gjøl denne Sten til Minde om Sønderjyllands Genforening med Danmark, efter 56 Aar at have staaet under Tysklands Voldsherredømme.
Stenen som kaldtes "Høgestenen" er skænket af gårdejer Jens Jensen Rom, Gjøl Torp, og lå i kæret ude ved fjorden, 1 km sydøst for Gjøl Bjerg. Stenen blev af beboerne trukket på blokvogn ved hjælp af talje 400 m til grusvej, hvorefter vognen blev forspændt 14 heste, der trak den til pladsen. Midlerne til Stenens Rejsning kom ind ved frivillige Bidrag fra samtlige Beboere.
               Gjøl, den 27. November 1920.
                                            I Komiteen:
Jens Jensen Rom. Niels Sev. Nielsen. Chr. Christensen. Arndt Ravn. Chr. Berg.