Gjesing by, Fruering sogn, Skanderborg kommune

Genforeningssten i Gjesing by, Fruering sogn, Skanderborg kommune Genforeningsstenen står overfor ejendommen Gl. Horsensvej nr. 391 i Gjesing by, 8660 Skanderborg.
GPS-koordinater (link): 55.988920 10.023034
Den 9. juli 1920 blev genforeningsstenen i Gjesing by afsløret af sognepræst N.F.S. Holm, Fruering, idet den 89-årige veteran Jens Frandsen, Gjesing foretog selv afdækningen.

Hovedstenen er flankeret af to sten, som bærer teksterne:
1864                          1920
          CHR. IX                     CHR.X           
Teksten på hovedstenen:
MINDE OM
GENFORENINGEN
MED
NORD=SLESVIG
15.6.1920
I forbindelse med rejsningen af stenen blev der i fundamentet under stenen indstøbt en flaske, indeholdende et eksemplar af alle de på det tidspunkt gangbare skillemønter og en beretning om stenens historie, hvoraf følgende uddrag gengives: Efter Folkeafstemningen i første Zone, den 10. Februar 1920, var det givet, at Danmark vilde faa en Del af det i 1864 tabte Land tilbage. .... Den 6. Marts 1920 indvarslede Gjesing Bys Beboere til et Møde .... Paa Mødet nedsattes et udvalg med Mejeribestyrer O.P. Lund, Mejeriet "Gjesing-Skovly", som Formand. Udvalget fandt en ... Sten ved Bækken i Gjesinggaards Mark i Nærheden af Rindelev Bro .... Søndag den 14. Marts, Afstemningsdagen i anden Zone, samledes frivilligt Mandskab ... for at udgrave Stenen .... Medens Billedhugger Holm, Odder, indhuggede Indskriften, blev der støbt et solidt Betonfundament .. O.P.Lund.