Gislinge by og sogn, Holbæk kommune

Genforeningssten i Gislinge by og sogn, Holbæk kommune Genforeningsstenen står, hvor Hovedgaden støder ind i Byvej  (udfor den gamle skole) i 4532 Gislinge.
GPS-koordinater (link): 55.734058 11.547345
Genforeningsstenen i Gislinge blev afsløret ved en festlighed den 15. oktober 1920, hvor pastor Friis-Berg, Hagested og lærer A. Thomsen, Holbæk talte.

Arkitekt Ivar Bendsen har tegnet og komponeret pladsen, opstillingen og inskriptionen, der består af de 2 årstal:
1864
1920
En gruppe, der repræsenterede de forskellige politiske og kirkelige retninger i sognet, satte sig i genforeningsåret i spidsen for en indsamling blandt sognets beboere for at udtrykke glæden over at have fået Sønderjylland tilbage ved et synligt mindesmærke.