Gishale by, Beldringe sogn, Vordingborg kommune

Genforeningssten i Gishale by, Beldringe sogn, Vordingborg kommune Genforeningsstenen står, hvor Hastrupvej krydser vej nr. 151 (mellem Gishale og Hastrup), 4720 Præstø.
GPS-koordinater (link): 55.104950 11.965380
Genforeningsstenen i Gislinge blev afsløret Kristi Himmelfarts dag, den 5. maj 1921.
Gårdejer Hans Nielsen, Hastrup, højskoleforstander Emil Dam, Brøderup og sognepræst J. Herskind, Bårse talte.

Stenen var blevet fundet i en mose, kaldet Elleskoven.

Indskriften står under 2 korsstillede dannebrogsflag:
Fred
Beldringe Sogns
Beboere rejste denne
Sten til Minde om
Genforeningen
1920
Stenen blev fundet i en lille mose, kaldet Elleskoven, bag den daværende gårdejer Jens Hansens ejendom, matr.nr. 9a Hastrup.