Gimlinge by og sogn, Slagelse kommune

Genforeningssten i Gimlinge by og sogn, Slagelse kommune Genforeningsstenen står på en græsbevokset trekant overfor gadekæret hvor Gimlingegade munder ud i Vollerupvej i Gimlinge by, 4200 Slagelse.
Folketingsmand, lærer Arnth Jensen, Gerlev afslørede genforeningsstenen i Gimlinge ved en fest søndag, den 18. juli 1920.
En særlig indbydelse var sendt til omegnens veteraner, i alt 40, der næsten alle gav møde. Gårdejer Johs.T.Christensen havde forfattet en sang, hvis sidste vers lød:
Et hjertebånd jer knytter til Moder Danmark fast.
I hjertet grænsen skærer, men båndet aldrig brast.
Gud skærme jeres veje, er moderbønnens ord,
Han give trøst i trængsel og kraft i gerning stor.
Lærer Brøns, Gimlinge har forfattet indskrifterne. På frontsiden står der:
9. JULI
SØNDERJYLLAND TROFAST
DYREKØBT OG LÆNGE SAVNET
NU AF MODER DANMARK
ATTER FAVNET
1920
På nordlige side:
VEMODSFULDE - MEN MED HAAB
VI TÆNKER PAA DE MANGE
SOM STAAR TILBAGE
PAA DE SØNDRE VANGE
På sydlige side:
REJST AF BEBOERNE
I GIMLINGE SOGN