Gammel Svebølle by, Aunsø sogn, Kalundborg kommune

Genforeningssten i Gammel Svebølle by, Aunsø sogn, Kalundborg kommune Genforeningsstenen i Gl. Svebølle står i krydset Gl. Svebøllevej og Avnsøgårds Alle - Øresøvej i Gl. Svebølle by, 4470 Svebølle.
GPS-koordinater (link): 55.637594 11.319493
Genforeningsstenen i Gl. Svebølle blev afsløret den 15. juni 1920 af lærer E.Sørensen, Svebølle skole ved en større festlighed, hvor størstedelen af sognets beboere deltog.

Stenen har oprindeligt tjent som dæksten over en udgravet runddysse.

Stenhugger Amandus Carlsen, Kalundborg foretog indhugningen af indskriften:
Minde
om
Sønderjyllands
Genforening
med Danmark
1920
Stenen er rejst på et gammelt gadekær fra før 1900, der senere er blevet opfyldt.