Gammel Mørke by, Mørke sogn, Syddjurs kommune

Genforeningssten i Gammel Mørke by, Mørke sogn, Syddjurs kommune Genforeningsstenen afventer opstilling i haven til Thorsagervej 2D i Gammel Mørke, sin oprindelige placering.
Billedet er midlertidigt og stillet til rådighed af stenkonservator Mette Westergaard Nielsen.
GPS-koordinater (link):
I forbindelse med genforeningen i 1920 rejste landpost Jørgen Nielsen, Gammel Mørke i al stilhed i sin have en natursten, i hvilken han selv havde indhugget:
18=64
SØNDER=
JYLLAND
19=20
Ejendommen lå oprindeligt på grundens nordlige ende, men efter huset var brændt, blev det genopført på grundens sydlige ende. Formentlig i den forbindelse forsvandt stenen.
Den nuværende ejer af ejendommen har boet i ejendommen siden 1941, da hendes forældre overtog ejendommen, men har aldrig kendt noget til stenen før nu, hvor det lykkedes Per Kvist fra Lokalarkivet ved ihærdighed at opspore stenen i begyndelsen af januar 2020. Det viste sig, at den var blevet anvendt i en stensætning med bagsiden udad.
Stenkonservator Mette Westergaard har restaureret stenen, men har afstået fra at fjerne tjæreresterne fra overfladen, idet det skønnedes, at overfladen var så forvitret, at den ikke ville kunne tåle en gennemgribende afrensning.