Gamborg by og sogn, Middelfart kommune

Genforeningssten i Gamborg by og sogn, Middelfart kommune Genforeningsstenen står syd for forsamlingshuset, Gamborgvej 46 i Gamborg by, 5500 Middelfart.
GPS-koordinater (link): 55.462602 9.800559
Genforeningsstenen i Gamborg blev afsløret ved en festlighed den 6. august 1920, hvor sognets præst, P.S. Nyeborg og sognerådsformand N. P. Nielsen talte.
Stenen var fundet på sognerådsformandens mark på Svinø og rejst på pladsen, hvor tidligere bystævnet holdtes.

Teksten på stenen er efterhånden utydelig på grund af tidens tand:
SØNDERJYLLAND
15. JUNI
1920