Gånsager by, Vodder sogn, Tønder kommune

Genforeningssten i Gånsager by, Vodder sogn, Tønder kommune Genforenings- og befrielsesstenen står i ved Klostervejs indmunding i Gånsagervej, 6780 Gånsager
Genforeningsstenen er rejst i 1930'erne, men har nederst fået tilføjelsen til minde om befrielsen:
Til Minde
om Genforeningen 1920
og
Befrielsesaaret
1945
SKÆNKET AF TØNDER AMTS VEJVÆSEN
Mindet har været genstand for flytninger et par gange. Oprindeligt stod den i vejgaflen mellem Vasevej og Klostervej.