Fynshav by, Notmark sogn, Sønderborg kommune (1)

Genforeningssten i Fynshav by, Notmark sogn, Sønderborg kommune (1) Genforeningsstenen står på plænen ved vejkrydset - foran Efterskolen Strand Danebod, dér hvor Østkystvejen munder ud i Hovedvejen, 6440 Augustenborg.
Den 11. juli 1930 blev genforeningsstenen ved Efterskolen Danebod afsløret af højskoleforstander Frede Terkelsen, der i sin afsløringstale bl. a. udtalte: I tak for alt, hvad der er sket i Sønderjylland i de 10 år siden genforeningen, både det tunge og det glædelige .... afslører vi vort genforeningsminde.

Rentier Chr. Mathiesen mindedes de faldne.

Sognefogdens hustru, Kathrine Eriksen, Almsted har forfattet indskriften:
1864
1920
STEN STAA I TUSIND AAR
TAL OM FÆDRES TRANGE KAAR
OG DEN STORE
SEIER

NOTMARK SOGNS BEBOERE
REISTE STENEN
1930
Stenen stammer fra en mark i Almsted, hvorfra den blev slæbt af højskolens elever til opstillingsstedet.