Fuglsøcentret, Vistoft sogn, Syddjurs kommune

Genforeningssten ved Fuglsøcentret, Vistoft sogn, Syddjurs kommune Genforeningsstenen står bag Fuglsøcentret, ad vej der fører til Kappenhøj "Vareindlevering", 8420 Knebel.
Genforeningsstenen ved Fuglsøcentret blev afsløret den 9. juli 1920, hvor kaptajn I.R.P.E.V. Rosen talte ud fra Chr. Richards sang Venner ser på Danmarks kort.
Teksterne er forfattet af oberstløjnant A.P.V. Andersen og intendant J.P. Larsen, begge Århus.

Teksten på selve genforeningsstenen er sålydende:
TIL MINDE OM
GENFORENINGEN
1920
På stenen ved siden af lyder teksten:
3 ART : AFDL: OG
GRDR : M : JØRGENSEN
SATTE : DISSE : STENE
KAPTAJN : ROSEN : LEJRENS : VOGTER
SAMLED : DEM : I : TROFAST : VIRKE
Mindestenen er opgravet på gården "Karpenhøj"s mark i foråret 1920 og blev på foranledning af gårdens ejer, Martin Jørgensen og 3. Artilleriafdeing udset til  mindesten for Sønderjyllands hjemkomt, hvorefter den Kaptajn Rosen med bistand af artilleriets soldater blev slæbt til opstillingstedet.

Fuglsølcentret blev senere overtaget af De danske Gymnastikforeninger.