Frøbjerg Bavnehøj, Orte sogn, Assens kommune

Genforeningssten på Frøbjerg Bavnehøj, Orte sogn, Assens kommune Genforeningsstenen står på venstre side af stien, der fører op på Frøbjerg Bavnehøj.
Genforeningsstenen på Frøbjerg Bavnehøj blev afsløret den 5. juni 1922 i forbindelse med grundlovsfesten, ved hvilken lejlighed der blev talt af redaktør A. Lebeck, mejeriejer, folketingsmand Kyeld og forstander P.J.Skriver.
Selskabet "Frøbjærg Bavnehøj" lod foretage indsamling over hele amtet, og for de indkomne midler rejstes mindet.

Míndestenen, der er formet som en af de gamle milepæle, bærer øverst de 2 slesvigske løver og nedenunder de 2 centrale årstal:
1864
1920
Den 2,5 meter høje "milepæl" er udført i bornholmsk granit efter tegning af kunstneren Erik Pedersen, Viby. Den korte indskrift blev foreslået af forstander P.J. Skriver, Glamsbjerg Fri- og Efterskole.