Foldingbro, Lintrup sogn, Vejen kommune

 Genforeningssten i Foldingbro, Lintrup sogn, Vejen kommune Genforeningsstenen står på en høj i et anlæg, Kongeåvej 105, Foldingbro, 6650 Brørup.
Teksten på genforeningsstenen i Foldingbro lyder således:
Junisol saa Flaget stige
med det hvide Kors mod Sky
Genforenet Danmarks Rige
da gik ind i Tider ny
som os fælles Lykke bringer.
Fælles danske Sange klinger
over Kongeaaens Strøm
1864    1920