Flade by og sogn, Morsø kommune

 Genforeningssten i Flade by og sogn, Morsø kommune Genforeningsstenen står overfor ejendommen Torvegade 3 i Flade (hvor Skibsstedvej munder ud i Torvegade), 7900 Nykøbing M.
GPS-koordinater (link): 56.889256 8.796403
På initiativ af gårdejer Niels Bukh, Flade rejste Flade sogn en genforeningssten midt i Flade by den 20. juni 1920.
Indskriften er:
MINDE
OM
GENFORENNINGEN
1920
Stenen stammede fra det nordvestlige hjørne af kirkegårdsdiget.

Under mindet er lagt en flaske med et samtidighedsdokument. Hvis dette dokument findes endnu, slutter det med ordene:
...  De, der muligt faar dette Dokument i Hænde, skal vide, hvad der er forsøgt udtrykt i nedenstaaende Vers, at Mindet forbinder Fortid og Fremtid.
Tabt kan atter vindes,
gemt kan atter findes.
Vi, som vandt, og I, som finder,
sammen knytter vore Minder