Fjerritslev by og sogn, Jammerbugt kommune (1)

 Genforeningssten i Fjerritslev by og sogn, Jammerbugt kommune (1) Genforeningsstenen står ved Fjerritslev kirke til højre for stenbroen op til kirkens dør, 9690 Fjerritslev.
I Fjerritslev Avis den 13.juli 1920 skrev realskolebestyrer, cand. theol. Børge Thorlacius-Ussing et varmt ønske om at rejse en genforeningssten i byen. Samtidig blev nedsat en komité med det formål at fremskaffe de nødvendige midler til dette. Komitéen bestod af provst Chr. Beck, læge S. Dalsgaard, isenkræmmer I. Brandi, proprietær C. Gravesen, hotelejer S. Hedegaard, sagfører R. Lassen, sagfører L. Rønn og realskolebestyrer B. Thorlacius-Ussing. Den 26. juni 1921 blev genforeningsstenen i Fjerritslev afsløret af B. Thorlacius-Ussing, Fjerritslev.

Stenens inskription er forfattet af daværende manufakturhandler Kristensen, Fjerritslev:
1864
TUNGT I TRANGE TIDER
TRAADTES SORGFYLDT STI
1920
DAG FOR DANMARK LYSTE,
NATTEN DROG FORBI