Fasterholt skov, Fasterholt sogn, Herning kommune

 Genforeningssten i Fasterholt skov, Fasterholt sogn, Herning kommune Genforeningsstenen står i skoven nord for Arnborgvej, vest for Fasterholt, på det højeste punkt i sognet 25 m nord for, hvor Arnborgvej svinger.
GPS-koordinater (link): 56.010186 9.098098
Den 12. september 1923 blev genforeningsstenen ved Fasterholt afsløret af daværende folketingsmand, lærer Vesterager, Remmehuse ved Herning. Mindet blev rejst på Bjerregårdens jorder.
 
Den daværende ejer af gården, Kristen Jensen Bjerre, forestod - sammen med et udvalg fra sognet - rejsning af stenen, ligesom udvalget bestemte indskriften på stenen:
1864-1920
LÆNGE MAATTE DANSKE
HJERTER BLØDE UNDER
FREMMED FLAG, GUD SOM
LINDRER ALLE SMERTER
LOD OPRINDE GLÆDENS DAG
Kristen Bjerre farbror, Peder Bjerre deltog i krigen i 1864 og blev såret og taget til fange i slaget ved Dybbøl den 18. april 1864, men overlevede og blev hjemsendt den 21. august 1864.
Vejlager hævder ... at .... Bakkepartiet med Adgang dertil (er) indlemmet under Fredningsbestemmelsen angående nationale Mindesmærker, men jeg kan oplyse, at det ikke er tilfældet ifølge Kulturstyrelsen.