Farum by og sogn, Furesø kommune

 Genforeningssten i Farum by og sogn, Furesø kommune Genforeningsstenen står overfor Farum Hovedgade nrr. 82A og 82B, 3520 Farum (Det gamle Bystævne).
GPS-koordinater (link): 55.808487 12.360212
Genforeningsstenen i Farum blev afsløret den 9. juli 1920.

Kunstmaler Emil Krause både skaffede stenen (reddede den fra at blive sprængt til skærver ved et vejanlæg) og  tegnede inskriptionen, der i al sin enkelthed lyder således:
SØNDERJYLLAND
1920
Sognepræst Otto Krogh talte og afslørede mindesmærket. Sangforeningen sang Johan Eirlands genforeningssang, og sognerådsformand Karl Larsen gav et resumé af stenens historie.

Stationsforstander Jepsen talte for sognets eneste tilstedeværende veteran fra 1864, fhv. købmand Digmann.

En mere detaljeret beretning kan du læse her.