Everdrup by og sogn, Næstved kommune

Genforeningssten i Everdrup. Næstved kommune Genforeningsstenen står, hvor Kirkevej munder ud i Everdrupvej i Everdrup, 4733 Tappernøje.
GPS-koordinater (link): 55.200791 11.957364
Genforeningsstenen i Everdrup blev afsløret den 11. juli 1920, den dag, hvor den store, officielle genforeningsfest afholdtes på Dybbøl.

Forfatter Ingeborg Simesen har forfattet indskriften:
TIL MINDE OM
GENFORENINGEN
MED
NORDSLESVIG
15 JUNI 1920
FØRSTE FLOK AF FRELSTE LANDSMÆND
FAVNER FOLKET NU
HELLIGT HAAB DER TROFAST BIER
HENTER SEJREN HJEM
REJST AF
EVERDRUP SOGNS BEBOERE
Det var efter forslag af hofjægermester O. Vind, Bækkeskov at genforeningsstenen blev rejst. Den blev fundet i Præsteskoven i sognet.