Engelsborg, Kongens Lyngby sogn, Lyngby-Tårbæk kommune

Genforeningssten i Engelsborg, Kongens Lyngby sogn, Lyngby-Tårbæk kommune Genforeningsstenen står, hvor Sophus Schandorphsvej munder ud i Chr. Winthersvej, 2800 Kgs. Lyngby.
GPS-koordinater (link): 55.768561 12.491377
Nogen egentlig afsløring fandt ikke sted, men mindesmærket stod færdigt til genforeningsdagen.

Nederst  er de to slesvigske løver. Ovenover står årstallet:
1920
Stenen og det omgivende anlæg blev bekostet af samtlige grundejere i villakvarteret Engelsborg. Fra hver grund i Engelsborg er leveret en sten til anlægget.

Billedhugger J. Nielsen Sondrup, Engelsborg, leverede tegningen og ledede opstillingen af mindesmærket og anlægget, der er formet i lighed med de gamle bystævner.

Det er også Engelsborg Grundejerforening, der værner og vedligeholder mindesmærket.