Em by og sogn, Hjørring kommune

Genforeningssten i Em by og sogn, Hjørring kommune Genforeningsstenen står foran ejendommen Vollerupvej 66 (den gamle skole) Em, 9760 Vrå.
GPS-koordinater (link): 57.344097 9.912944
Ved et efterårsmøde den 16. oktober 1920 blev stenen afsløret, og forfatteren P. Lauritsen, Aalborg talte om mindesmærkernes betydning for et folk og sluttede: På stenen står der en dato og et årstal. Den dag blev Danmark ikke større, der faldt blot en skranke, som skilte danske fra danske - derfor ser vi også en brudt lænke forneden på stenen.

Lærer Nis Gertsen, Em tog initiativ til rejsning af stenen, ligesom han stod for indskrift og udsmykning af stenen, hvor øverst er 2 korsstillede flag, hvori står:
15. JUNI
1920
Nedenunder det sønderjyske våbenskjold står teksten fra I sommersol og blæst:
MEN ALDRIG KAN
ET FOLK FORGAA
SOM IKKE VIL DET SELV
Mange af sognets fremtrædende folk leverede materialer mv. til mindets rejsning. Særskilt skal det nævnes, at nævnte lærer Gertsen skænkede et areal af sin have ud mod vejen, hvorpå stenen blev rejst.