Elmelunde by og sogn, Vordingborg

Genforeningssten i Elmelunde by og sogn, Vordingborg Genforeningsstenen står inde på kirkegården nord for gravhøjen og øst for kirken, Leonora Christines Vej 1, 4780 Stege.
Mindetræet, der omtales på genforeningsstenen på Elmelunde kirkegård, er en bøg.

Teksten på stenen er sålydende:
FREMTID GROR AF FORTIDS DAAD
SØNDERJYLLAND
1920
MINDETRÆ