Egense by og sogn, Svendborg kommune

Genforeningssten i Egense by og sogn, Svendborg kommune Genforeningsstenen står i trekantskrydset: Ærtevej - Højensvej - Hellegaardsvej, Egense by, 5700 Svendborg.
GPS-koordinater (link): 55.055795 10.525715
Afsløringen af genforeningsstenen i Egense fandt sted den 29. juli 1920. Grev Ahlefeldt-Laurvig-Lehn foretog afsløringen og holdt festtalen og med sognets fem veteraner i spidsen gik deltagerne derefter i procession til forsamlingshuset, hvor festen fortsatte.
Teksten øverst er blot:
SØNDERJYLLAND
Derunder er de to slesvigske løver gengivet. Teksten fortsætter nedenunder:
9 JULI 1920
Sognerådsformand Anders Christensen var initiativtager til rejsning af genforeningsstenen.

Linden, som står bag stenen, blev plantet på samme tid.