Dybbøl Skanser, Dybbøl sogn, Sønderborg kommune (2)

Genforeningsmindesmærke på Dybbøl Skanser, Dybbøl sogn, Sønderborg kommune (2) Mindesmærket står på Dybbøl Skanse II, ad Grønnekærvej, forbi Skansegården, 6400 Sønderborg.
Sønderjysk Kommando, 1. Bataljons befalingsmænd og menige lod dette mindesmærke rejse i 1920 på Skanse II, hvor denne bataljons daværende mandskab havde udvist et udsædvanligt mod og stor dygtighed i kampene ved Dybbøl i 1864.
Oberst C.C.F. Moltke, Sønderjysk Kommando har bestemt indskriften på malmpladen, som er fastnaglet den øverste sten:
TIL MINDE OM DE
HELTEMODIGE FORSVARERE
AF SKANSE II UNDER KAMPENE
I 1864
REJST VED GENFORENINGEN 1920
AF SØNDERJYDSK KOMMANDO