Dybbøl Skanser, Dybbøl sogn, Sønderborg kommune (2)

Genforeningsmindesmærke på Dybbøl Skanser, Dybbøl sogn, Sønderborg kommune (2) Mindesmærket står på Dybbøl Skanse II, ad Grønnekærvej, forbi Skansegården, 6400 Sønderborg.
GPS-koordinater (link):
Sønderjysk Kommando, 1. Bataljons befalingsmænd og menige lod dette mindesmærke rejse i 1920 på Skanse II, hvor denne bataljons daværende mandskab havde udvist et udsædvanligt mod og stor dygtighed i kampene ved Dybbøl i 1864.
Oberst C.C.F. Moltke, Sønderjysk Kommando har bestemt indskriften på malmpladen, som er fastnaglet den øverste sten:
TIL MINDE OM DE
HELTEMODIGE FORSVARERE
AF SKANSE II UNDER KAMPENE
I 1864
REJST VED GENFORENINGEN 1920
AF SØNDERJYDSK KOMMANDO