Dybbøl Skanser, Dybbøl sogn, Sønderborg kommune (1)

Genforeningsstavle på Dybbøl Skanser, Dybbøl sogn, Sønderborg kommune (1) Genforeningstavlen er placeret på Dybbøl Skanse V og VI, Flensborgvej, 6400 Sønderborg.
GPS-koordinater (link): 54.911667 9.735015
Mindetavlen er placeret netop det sted, hvor kong Christian den Tiende opholdt sig under genforeningsfesten den 11. juli 1920.
Øverst på tavlen er Chr. X's monogram. Teksten nedenunder er:
GENFORENINGEN
TIL MINDE BLEV
DYBBØL SKANSER
ERHVERVEDE VED EN
LANDSINDSAMLING
OG I AARET
1924
DEN 18. APRIL
OVERDRAGNE DEN
DANSKE STAT
SOM NATIONALPARK
DENNE STEN STAA I
KONGESKANSEN, HVOR
KONG CHRISTIAN DEN TIENDE
I AARET 1920
DEN 11. JULI
MODTOG DE TROFASTE
DANSKE DER VENDTE
TILBAGE TIL
FÆDRELANDET.
Tavlen er udført af billedhugger Olrik efter tegning af arkitekt Brummer.