Davinde by og sogn, Odense kommune

Genforeningssten i  Davinde by og sogn, Odense kommune Genforeningsstenen står, hvor Sanderumgårdvej munder ud i Davinde Bygade, 5220 Odense SØ.
GPS-koordinater (link): 55.339422 10.542597
Afsløringsfesten fandt sted den 15. juni 1920.
I en halvcirkel er indhugget:
GENFORENINGEN
1920
I de følgende år blev der hver den 15. juni holdt en lignende fest som i 1920. Jeg har spurgt Stadsarkivet i Odense, om hvor lang tid denne tradition bestod mv., men man har ikke svaret. Noget er der vel blevet tilbage, idet flagstangen formentlig stadig bruges til at markere minde- og højtidsdage.