Daler by og sogn, Tønder kommune

Genforeningssten i Daler by og sogn, Tønder kommune Genforeningsstenen står foran forsamlingshuset, Gærupvej nr. 11, Daler, 6280 Højer.
GPS-koordinater (link):
Ved afsløringen af genforeningsstenen i Daler, den 16. februar 1934, talte Peter Grau, Pøl, som også holdt hovedtalen ved den efterfølgende fest i forsamlingshuset. Da stenen blev rejst på Møllebakken, var det naturligt, at han indledte sin tale med ordene: Den plet, hvorpå vi nu har rejst vor genforeningssten, er en gammel kæmpehøj, der hermed er fredet....
Øverst står Christians den Tiendes kronede navnetræk og derunder teksten:
Sten vi satte
til Minde om
Aaret da vi af
Udlændighed løstes
1864 - 1920
Det var Daler Ungdomsforening, der var initiativtager til rejsning af mindet, ligesom det var Ungdomsforeningens daværende formand, gårdejer Hans Danielsen, Glærup, der havde forfattet indskriften.