Christianshøj, Vester Marie sogn, Bornholm kommune

Genforeningssten på  Christianshøj, Vester Marie sogn, Bornholm kommune Genforeningsstenen står i kanten af Christianshøj, Gammel Almindingen, 3700 Rønne.
(Foto: Jan Erik Rasmussen).
GPS-koordinater (link):
Det var hele Bornholms befolkning, der sammen rejste genforeningsstenen på Christianshøj, hvor afsløringen skete den 15. juni 1921 ved en fest, hvor amtmand Knud Valløe forestod afsløringen og talte om dagen, da ret sejrede over vold, og da ørnen måtte slippe det bytte, den for 56 år siden havde røvet fra Danmark. Han fortsatte:

Vi har ønsket at rejse et synligt og blivende mindesmærke for de kommende slægter om vor taknemmelighed og glæde over, at vi fik lov til at opleve genforeningen. Thi bornholmerne har endnu det samme sind, som da de med sværdet i hånd 1658 stemte sig hjem til Danmark, hvad mindestenen oppe ved Hammeren fortæller om, så ingen plet i Danmark er mere dansk end Bornholm, og intet sted har man med større varme fulgt sønderjydernes kamp. Det er derfor naturligt, at vi alle her på vor ø's fælles samlingsplads sætter en sten, der kan tolke vor taknemmelighed over for sønderjydernes fædrelandssind og glæde over genforeningen.

Efter at dækket var faldet, tilføjede amtmanden:

Vi overgiver nu stenen til bornholmernes varetægt. - Vi ved, den vil blive fredet, den står på et fredhelligt sted. Og når vore læber er forstummet, skal stenen tale og vidne om, at sønderjyderne elskede deres gamle fædreland trods lidelser og tvang, vidne om, at troen på, at retfærdigheden skal sejre, ikke er forgæves, og endelig minde om dagen, da alle danske med begejstring og dyb taknemmelighed mod Gud fulgte Danmarks konge, da han, som vort kære fædrelands øverste repræsentant udadtil og indadtil, red over den gamle grænse og ind i det forjættede og nu genvundne land, og da sønderjydernes varme hyldest lød til kongen på Dybbøl Banke. I mindet herom samles vi i et nifoldigt: Længe leve vor konge og fædreland!

Amtmanden havde også foreslået teksten fra Jeg elsker de grønne lunde på båndet langs mindestenens kant:
END ER DER EN GUD FOROVEN
DER RAADER FOR DANMARKS SAG
Inskriptionen indenfor båndet er tegnet og udført af  det stadig eksisterende "De Forenede Granitbrud A/S", Rønne:
Sten skal staa
og slægter melde:
Magt ej mer
for Ret skal gælde

Rejst til Ære for de Sønderjyder,
der i 1920 stemte:
"Hjem til Danmark"
Teksten i de første fire linjer er anvendt på genforeningsstenene i Vester Sottrup og Nordborg, begge Sønderborg kommune.