Charlottenlund, Gentofte sogn, Gentofte kommune

Genforeningssten i Charlottenlund, Gentofte sogn, Gentofte kommune Genforeningsstenen står ved Charlottenlunds østre stationsplads, 2920 Charlottenlund.
Genforeningsstenen i Charlottenlund blev afsløret søndag, den 23. juni 1935 af fhv. provst F. Munck.

Kursusleder Johannes Schrøder havde tidligere "reddet" stenen fra sprængning til skærver og havde med ildhu overvundet vanskelighederne med at få rejst stenen.

Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen har tegnet inskriptionen, som er forfattet af Johannes Schrøder. Billedhugger Johannes Kragh har modelleret det sønderjyske våben, som er indhugget over inskriptionen:
GRÆNSEVÆRN FRA HEDENOLD
TRO PAA VAGT MOD LIST OG VOLD
END DIN KAMP FOR SPROG OG HJEM
KALDER ALLE DANSKE FREM
Geolog, dr. phil. S.A.Andersen påviste de karakteristiske isskuringer, som prægede stenen.