Bregninge by og sogn, Svendborg kommune

Genforeningssten i Bregninge by og sogn, Svendborg kommune Genforeningsstenen står i en dyrefold ved siden af kirkepladsen til Bregninge kirke, Tåsinge, 5700 Svendborg.
GPS-koordinater (link): 55.023218 10.609488
Genforeningsstenen ved Bregninge kirke blev afsløret af pastor Hansen, Dybbøl ved en større festlighed onsdag den 28. juli 1920. Han udtalte bl.a.: Mindet som vi nu har afsløret, er rejst på fredet grund, og jeg tager det som et varsel om fred og lykke for Danmark.

Teksten på forsiden lyder således:
SØNDERJYLLAND
1864
1920
På bagsiden er teksten:
REJST AF UNGE
PAA
TAASINGE
De unge, der refereres til, var Tåsinge Ungdomsforening og Tåsinge Gymnastikforening.