Bregninge by og sogn, Svendborg kommune

Genforeningssten i Bregninge by og sogn, Svendborg kommune Genforeningsstenen står i en dyrefold ved siden af kirkepladsen til Bregninge kirke, Tåsinge, 5700 Svendborg.
Genforeningsstenen ved Bregninge kirke blev afsløret af pastor Hansen, Dybbøl ved en større festlighed onsdag den 28. juli 1920. Han udtalte bl.a.: Mindet som vi nu har afsløret, er rejst på fredet grund, og jeg tager det som et varsel om fred og lykke for Danmark.

Teksten på forsiden lyder således:
SØNDERJYLLAND
1864
1920
På bagsiden er teksten:
REJST AF UNGE
PAA
TAASINGE
De unge, der refereres til, var Tåsinge Ungdomsforening og Tåsinge Gymnastikforening.