Brahetrolleborg, Brahetrolleborg sogn, Faaborg-Midtfyn kommune

Genforeningssten i Brahetrolleborg, Brahetrolleborg sogn, Faaborg-Midtfyn kommune Genforeningsstenen står foran Præstegården, Reventlowsvej 4 i Brahetrolleborg, 5600 Faaborg.
GPS-koordinater (link): 55.149580 10.343936
Den 24. juni 1921 blev genforeningsstenen i Brahetrolleborg sogn afsløret af lensgreve C. E. Reventlow, på hvis initiativ stenen blev rejst, ligesom han tegnede det slesvigske våbenskjold, som er indhugget øverst, og forfattede indskriften:
KONG CHRISTIAN OVER GRÆNSEN RED
OG JUBEL GENLØD I HANS FJED
HALVHUNDREDAARIG LÆNKE BRAST
SOM VERDEN TÆNKTE BANDT SAA FAST
15 JUNI 1920
REJST AF BEBOERE I BRAHETROLLEBORG SOGN
I fundamentet er nedlagt et dokument og et eksemplar af den tids gangbare mønter.