Brændstrup by, Rødding sogn, Vejen kommune

Genforeningssten i Brændstrup by, Rødding sogn, Vejen kommune Genforeningsstenen står foran forsamlingshuset i Brændstrup, Ramsherred 21, 6630 Rødding
Genforeningsstenen i Brændstrup var rejst den 10. februar 1924, 4-årsdagen for afstemningen i Zone I, på hvilken dag, der afholdtes en stor fest, som indledtes med afsløringen af stenen, hvorefter højskoleforstander Erik Appel, Rødding, og amtrådsmedlem O. Fink, Brændstrupgård, talte.

På forsiden af stenen står der:
1864
1920
DER VAR HAAB
I VORT BRYST
Stenen blev fundet i en mose nordvest for byen. Mosen tilhørte Søren Finnemand, Hundebølge-gård.