Brædstrup by og sogn, Horsens kommune

Genforeningssten i  Brædstrup by og sogn, Horsens kommune Genforeningsstenen står foran den gamle apotekerbygning på hjørnet af Bredgade og Sygehusvej, 8740 Brædstrup.
GPS-koordinater (link): 55.974077 9.612278
Lørdag, den 4. juni 1921 blev genforeningsstenen i Brædstrup afsløret af daværende forsvarsminister Klaus Berntsen, hvor han sluttede sin tale med ordene "Gud bevare vort fædreland".
Det var den lokale grænseforening, der med bagermester Wiborg i spidsen vedtog at rejse en sten til minde om Genforeningen.
Stenen blev fundet i en morænebakke ved Vinding Tved og skænket til formålet af konferensråd Vilh. Jørensen og hustru Anna Plege, Løndal.
Under stort besvær blev den femten tusinde kg tunge sten transporteret til Brædstrup på blokvogn trukket af et opbud af egnens folk, og det sidste stykke til Brædstrup og op til Apoteket af kvinder og børn.
Pladsen, hvor stenen står, er skænket af daværende apoteker Boye.
Arkitekt Holger Sørensen, Brædstrup, leverede tegningen til pladsens regulering og stenens opstilling.
I teksten på stenen:
15. JUNI 1920
TIL MINDE OM DET SINDELAG
DER TROFAST VOGTED DANMARKS SAG
er anvendt ordet sindelag, som senere blev et centralt element i Bonn-København-erklæringen fra 29. marts 1955: Bekendelsen til dansk nationalitet og dansk kultur er fri og må ikke af myndighederne bestrides eller efterprøves.