Vonsild by og sogn, Vesthimmerland kommune
Stenen stod i Vognsild ved sydsiden af Svoldrupvej, men findes ikke mere.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Gårdejer Peder Nørgård, Fruergård i Vonsild, har i en lille, til gården hørende plantage og ud til offentlig vej rejst en sten til minde om genforeningen. Den store, smukke mindesten, hvis ene side var plan og glat, velegnet til indhugning af indskriften, er fundet på gårdens mark, hvor der er flere kæmpehøje, så den stammer muligvis fra en af disse.

Indskriften er:

1864
1920

Stenen blev rejst på selve genforeningsdagen 1920 og afsløret i overværelse af Peder Nørgård med familie og husstand