Vålse by og sogn, Guldborgsund kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Tømrermester H. P. Andersen i Vålse har i sin have rejst en sten til minde om genforeningen. Den stærkt nationalt interesserede tømrermester var i genforeningsåret beskæftiget med optagelse af en gammel brønd, sat af meget store kampesten, og han erhvervede da en af de største og smukkeste sten, som med en dertil egnet mindre sten til sokkel rejstes på en i H. P. Andersens have værende høj klint, hvorfra den er synlig viden om.

På stenens forside indhuggede tømrermesteren personligt udsmykningen, en flagmast med flag, og ordene:

9. JULI 1920
FIK VI
SØNDERJYLLAND

25. juli 1920 stod mindet færdigt og indviedes ved en lille privat festlighed i overværelse af H. P. Andersen med familie og nærmeste naboer.