Skiffard, Tøstrup sogn, Syddjurs kommune
Genforeningsstenen stod oprindeligt på stedet, hvor 3 veje mødes i Skiffard. Senere blev den flyttet hen foran forsamlingshuset. For at skaffe flere parkeringspladser fjernede en lokal vognmand stenen omkring 1970. Han bortskaffede den til en nedlagt grusgrav.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

En sommeraften i juni 1920 samledes beboerne i den lille landsby Skiffard for at træffe bestemmelse om at rejse et genforeningsmindesmærke.

En passende natursten blev fundet på brødrene Jens og Niels Vestergårds mark og slæbt til en græsklædt, trekantet plads midt i byen, hvor tre veje mødes. Den rejstes på en stensokkel og skærmedes med en ophængt, svær jernkæde. Indskriften er:

GENFORENINGEN
1920

Under årstallet er der af fru skrædder Kirstine Skyum påmalet to dannebrogsflag med krydslagte stænger.

14. juli 1920 afsløredes mindesmærket, der er byens fælleseje og værnes og vedligeholdes af beboerne.