Segalt, Skødstup sogn, Aarhus kommune
Overfor Segalt Mølle blev der den 18. april 1921 rejst en genforeningssten.
Stenen er senere gået tabt.
Et fotografi fra 1970 dokumenterer, at stenen på det tidspunkt stod på ejendommen Grenåvej 804.
Ingvald Jensen, vejmand i den daværende Skødstrup kommune har oplyst, at han i 1973 opdagede, at stenen var væk. Han kontaktede derfor ejeren af Grenåvej 804. Denne kunne oplyse, at i 1971 var stenen blevet kørt på fyldepladsen i Sønderholm gamle grusgrav og efterfølgende dækket med mange læs jord. Formentlig blev stenen inden bortkørslen slået i stykker, for at det ville være nemmere at transportere den. Hvorfor det havde været nødvendigt at bortskaffe den, melder historien ikke noget om.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Dybbøldagen 1921 rejstes en stor, smuk natursten ved hovedvej nr. 15, på en banke overfor Segalt Mølle. Den står smukt med Kalvø Vig, slotsruinerne og Mols Bjerge som baggrund. Fhv. folketingsmand Simon Andersen af Indrupgård har sat stenen, hans søn, Indrupgårds nuværende ejer, Nordahl Andersen, og R. Jensen, Segalt Mølle, var behjælpelig med flytningen og opstillingen, medens murer Kr. Andersen har hugget indskriften, forfattet af den fhv. folketingsmand:

SØNDERJYLLAND TABT 1864
EN DEL GENFORENET 1920
HAABER PAA DET SIDSTE

Stenen var for en del år siden opgravet i Indrupgårds have. Den blev opstillet og afsløret dybbøldagen 1921, og Simon Andersen sluttede den lille højtidelighed med at fremsige et i Flensborg Avis trykt digt af den sønderjyske forfatterinde Hansigne Lorenzen (forfatterpseudonymet Svend Tange).

Dannebrog på Dybbøl Banke
dansk blev dansk på ny,
men bag nye grænsestave
sukker Flensborg by.
Slesvig kan dog aldrig deles
som det nu er delt.
Skyld kan sones, sår kan heles,
halvt kan vorde helt.

Omkring mindestenen er plantet en bue af bøg, og vedligeholdelsen af pladsen og mindesmærket er overtaget af mølleejer R. Jensen, Segalt Mølle, og gårdejer Nordahl Andersen, Indrupgård.