Øster Bjerregrav støtten, Randers kommune
I Øster-Bjærgegrav støbte man en obelisk af cement
En vejregulering i begyndelsen af 1970'erne kostede obelisk og anlægget livet, fordi obelisken gik i stykker i forbindelse med en planlagt flytning, så man opgav af rekonstruere mindet.
I Jytte Nielsens hæfte fra 2005 Mindesten og Andre Sten i Purhus Kommune kan man læse om mindets historie og skæbne.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Hvor gaden midt i Øster-Bjærgegrav by deler sig, afskærer den foran skolehaven et kileformet stykke jord, der som gammel byjord i umindelige tider benyttedes til affaldsplads, indtil byen og omegnens beboere i efteråret 1920 besluttede at rejse en mindesten for genforeningen på denne plads.

Der kunne imidlertid ikke findes en passende natursten, hvorfor der i stedet støbtes en cementobelisk i form og størrelse som Frihedsstøtten i København. Omkring støtten anlagdes et lille anlæg med gange og græsrabatter og i øvrigt beplantet med sirbuske og enkelte birketræer, og omkring hele anlægget plantedes bøgehæk. Selve mindestøtten er hvidmalet, og på en indsat marmortavle i fodstykket står:

1864
VORT HAAB
BLEV OPFYLDT
1920

Indskriften er foreslået af sognepræsten, J. A. Jensen, der også afslørede mindestøtten den 8. december 1920. Efter afsløringen var der festligt samvær i forsamlingshuset.

Mindestøtten og anlægget er overgivet til byens omsorg og vedligeholdelse.