Lille Sjørup, Voer sogn, Norddjurs kommune
Genforeningsstenen i Lille Sjørup eksisterer ikke mere, og ingen på egnen erindrer dens eksistens.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende gengives:

Hvor vejen fra de to søskende Peter og Anne Marie Andersens gård i Lille-Sjørup støder til sognevejen, Vore-Estruplund, er der af gårdens tjenestekarl, Alfred Børgesen, rejst en mindre genforeningssten. Den til mindesmærket anvendte sten er af karlen opgravet i gårdens grusgrav, og han har ligeledes selv rejst stenen, først i gårdens have og senere på dens nuværende plads, bestemt og indhugget indskriften og udsmykningen, der øverst på stenen er to korslagte og stiliserede våben, hvorunder står, omslynget af et bånd- eller tovornament:

1864 1920

Og i en bue uden om årstallene:

ATTER DET SKILTE BØJER SIG SAMMEN

Mindesmærket blev rejst i 1932, men der afholdtes ingen særlig højtidelighed eller afsløringsfest.