Kragsøhus, Grove sogn, Herning kommune
I den daværende plantørboligs have rejste plantør F.Holt en genforeningssten i 1920.
Efter den tyske værnemagt lod bygge Karup Flyveplads, blev ejendommen anvendt til forskellige militære formål. Efter besættelsen ophør anvendte Luftvåbnet ejendommen som sergentmesse.  Engang i 1970erne blev ejendommen nedrevet på grund af manglende vedligeholdelse. I forbindelse med nedrivningen må genforeningsstenen anses for at være gået tabt

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende gengives:

På en plæne i Skovridergårdens have i Kragsøhus har skovrider F. Holt privat rejst en mindre genforeningssten. Den står foran en eg, der er plantet i samme anledning, med forsiden mod syd. Skovrideren fandt stenen hos en nærboende husmand, af hvem han købte den, og efter at den var kørt til sit bestemmelsessted, udførte skovrideren personligt stenhuggerarbejdet og belagde indskriften med guld.

Skovrider F. Holt har ikke tidligere befattet sig med lignende arbejde, men ønskede, at genforeningsmindesmærket helt skulle være hans eget værk. Og selv fagfolk, som ser det færdige arbejde, hvor den guldbelagte indskrift:

1864
SØNDERJYLLAND
1920

står smukt i en i mindestenen indhugget oval, indrømmer, at arbejdet er veludført.

Mindestenen blev rejst og afsløret genforeningsdagen 1920 uden nogen særlig højtidelighed, kun i overværelse af skovrideren med familie og husstand før disse tog til genforeningsgudstjeneste i sognets kirke.