Humble, Langeland kommune
I skolegården til den gamle skole, hvoraf førstelærerens bolig og skolegården er bevaret, står en række mindesten, som den daværende førstelærer C. Klæsøe rejste. Det er kun lykkedes mig at finde en mindesten for skolens grundlæggelse i 17-hundrede-tallet, men ifølge indhentede oplysninger skulle der også stå en genforeningssten i skellet mod vest, ind imod den "nye" kirkegård. Man skal se godt efter for inskriptionen er næsten væk og stedet er tilgroet.
Ejendommen er privat ejet, og der er ikke offentlig adgang.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende gengives:

I tiåret for genforeningen blev der af lærer C. Klæsøe i Humle rejst en lille sten til minde om genforeningen. For øvrigt har lærer C. Klæsøe på skolens legeplads, der mod vest er begrænset af et gammelt stendige ved foden af en stejl bakke, rejst omkring en snes forskellige mindesmærker, der i tid spænder over vort folks historie fra 826 til 1920.

Genforeningsstenen, der er en af disse mange mindesten, er kun 30 cm høj og 50 cm bred, hvorfor der som udsmykning og indskrift kun er indhugget et skjold og årstallet:

1920

Nogen egentlig afsløringsfest blev der ikke af holdt, men på ti­årsdagen for genforeningen blev den lille mindesten opstillet, og lærer C. Klæsøe holdt i den anledning en kort tale til skolebørnene, der overværede rejsningen