Horsens købstad, Horstens kommune
I en villahave vest for fængslet blev der ved genforeningen rejst en stor mindesten.
Stenen er forsvundet.
Leder af Horsens Byarkiv, Bodil Møller Knudsen har oplyst, at man i de sidste 10 år har foretaget mange eftersøgninger incl. avisomtale med henblik på at opspore mindet, men forgæves.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende gengives:

Gartner Kristensen, Horsens, har uden for sin villa vest for tugthuset ladet rejse en stor, lysegrå granitsten, opgravet på gartneriets grund. Daværende sognepræst i Horsens, nu afdøde pastor Thordur Tomasson, har forfattet indskriften.

På forsiden står:

FOR BOL LANDEFRED OG GRÆNSESKEL
GUD HERREN
HAR GJORT ALTING VEL
E. K.    OG    K.K.
1920

På siden ned imod haven:

GUDSFRYGT ER VISDOMS
BEGYNDELSE

Mindestenen er, som bogstaverne nederst på forsiden antyder, rejst af gartner Kristensen og hustru og afsløredes genforeningsdagen - 1920 ved en lille, privat højtidelighed.