Harndrup, Middelfart kommune
I sin tid blev en mindre genforeningssten rejst foran forsamlingshuset ud mod vejen i Harndrup. En af initiativtagerne var humlegrosserer Johs. Kristensen.
Senere blev stenen flyttet op på vejtrekanten Fjellerupvej - Rugårdsvej, men en dag blev stenen hentet af Amtets folk og kørt bort, kort tid før amterne blev nedlagt, så stenens videre skæbne fortoner sig.
Og det er sket for en by, hvor den nuværende indehaver af "Humlemagasinet", Peder Pedersen kan fortælle, at ved genforeningen i 1920 deltog hans morfar (omtalte Johs. Kristensen), mormor, mor og hendes to søskende. De overværede, at Christian X red over den gamle grænse. Endvidere beretter Peder Pedersen, at hans oldefar først var lærer på Vedsted skole, Haderslev 1862-1868 og derefterHarndrup skole indtil 1912 - altså efter, at grænsen var blevet flyttet til Kongeåen.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende gengives:

Sognets beboere har i et lille anlæg foran forsamlingshuset, der er beliggende midt i Harendrup by lige ud til landevejen, rejst en mindre genforeningssten. Den står med tre kampesten til underlag oven på en lille jordforhøjning, bag hvilken der er rejst en flagstang.

Indskriften, hvis første linje er indhugget i en halvcirkel, følgende stenens øverste kant, er et citat fra en sang af Ambrosius Stub:

DIT FORSYN, 0 FADER
1864
1920
FØRTE DEM HJEM

Genforeningsdagen, 9. juli 1920, afsløredes mindestenen af pastor Præstorius, Fjellerup, i overværelse af byens og sognets beboere. Efter afsløringen talte gårdejer Lars Petersen, Dalsagergård, og grosserer Joh. Kristensen, Harendrup.

Forsamlingshusets bestyrelse værner og vedligeholder stenen.