Gammel Mørke, Syddjurs kommune
Landpost Jørgen Nielsen i Gl. Mørke rejste i sin have ved genforeningen en mindre genforeningssten.
Trods en større indsats fra folk omkring Else Jørgensen, som grundlægger og leder af arkivet "Mørke sogn i Gl. Tid" er det ikke lykkedes at opspore mindet eller på anden måde få klarhed over mindets skæbne.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende gengives:

Landpost Jørgen Nielsen i Mørke Kirkeby, Gammel-Mørke, har i sin have ud til »Plantelandet« rejst en mindre natursten, i hvilken landposten selv har indhugget:

1864
SØNDERJYLLAND 1920

Mindestenen blev i al stilhed rejst og afsløret til genforeningen og er stadig i privat eje.