Føllenslev, Kalundborg kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende gengives:

Pastor H. Fensmark, Føllenslev, har i præstegårdens store have rejst et minde for genforeningen. Det er en stor granit-jernsten, fundet på præstegårdens mark og anbragt i en stengruppe således, at den tjener som en slags talerstol, idet taleren kan stå på en forhøjning bagved stenen. - Indskriften lyder:

SØNDERJYLLAND VUNDET
1920

Det private minde for genforeningen afsløredes søndag den 25. juli 1920 ved en fest, hvortil sognets veteraner var særlig indbudt