Fløjstrup by, Hørning sogn, Randers kommune
Peter Hansen i Fløjstrup Kær fik sin søn, Jens Peter Hansen til at rejse en mindesten, hvor der øverst var indhugget en stjerne, lykketegnet og derunder 1920. Stenen blev rejst i haven til Peter Hansens gård, Fløjstrupkærvej nr. 10.
Peter Hansens barnebarn har berettet, at stenen stod i haven ved de nuværende ejeres overtagelse af ejendommen, men i forbindelse med, at de fik renoveret hus og have forsvandt stenen, uden at de i første omgang hæftede sig ved det.
Peter Hansens broder, Jens Hansen rejste også en genforeningssten på sin gård i Vester Alling Mark.
Denne genforeningssten er bevaret og intakt.

Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende gengives:

På en lav, græsklædt jordhøj i Peter Hansens have i Fløjstrup Kær står en lille sten, amtets mindste, til minde om genforeningen. Det er gårdejerens ældste søn, der i sommeren 1920 var hjemme som rekonvalescent, som på faderens henstilling har rejst mindestenen og heri indhugget øverst en stjerne, lykketegnet, og derunder:

1920

Og på stenens kant står i monogram: J. P. H. F. K.: Jens Peter. Hansen, Fløjstrup Kær. På jordforhøjningen blev plantet en elm som genforeningstræ, hvis krone nu hvælver sig over mindestenen.

15. juni 1920 afsløredes mindesmærket ved en lille, nærmest privat højtidelighed.