Borbjerg by og sogn, Holstebro kommune

Genforeningssten i Borbjerg by og sogn, Haderslev kommune Genforeningsstenen står på skrænten - vendt mod Møllesø - for enden af Kirkebakken i Borbjerg by, 7500 Holstebro.
GPS-koordinater (link):
Ved afsløringen af genforeningsstenen i Borbjerg i september måned 1920 talte fhv. udenrigsminister, dr. phil. L. Moltesen og pastor Meldgaard, Borbjerg.

De to første linjer i teksten på genforeningsstenen er forfattet af gårdejer Stephen V. Christensen og tegnet af Kirsten Friis. Teksten er:
GUD LOD DET SAA MAGE
SØNDERJYLLAND KOM TILBAGE
1920
SOGNEFOLKET SATTE DENNE STEN
Det var pastor Meldgaard og gårdejer Stephen V. Christensen, der tog initiativ til rejsning af stenen, som lå på Nikar Mark i Borgbjerg og blev skænket af ejeren, Søren Storgaard.
Vejlager skriver: ... foreslog ... at rejse en Mindesten for Genforeningen paa den velegnede og smukke Kirkeplads, kaldet "Kirkebakken", hvor der ofte afholdes  Friluftsmøder.
Billedet kan jeg takke Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen for.